Bełz Wiesław mgr

Ihr Foto bei Hübners Who is WhoZ.: menedżer, dziennikarz, praktyk i teoretyk marketingu. NF.: "Marketing Maestry" sp. z o.o.,Slaskie Towarzystwo Marketingowe (stowarzyszenie profesjonalne). DZ.: wykładowca przedmiotów marketingowych w uczelniach i firmach szkoleniowych, twórca cyklu konferencyjnego "Konferencje w domenie Silesia", autor licznych publikacji na temat przedsiÄbiorczości, marketingu, obsługi klienta i CRM..DU.: Siemianowice ŚlÄskie, 16.12.1958. M.: Joanna Masarczyk, inżynier matematyk, analityk finansowy, konsultant ds projektów unijnych.. D.: Aleksandra (1988), Sergiusz (1989), Dominika (1993).R.: Leon (zm.1990) i Anna (zm.1995). ZP.: matka, żołnierz AK, dziennikarka, radna i społecznik; ojciec, urodzony w Stanach Zjednoczonych AP, inżynier Politechniki Lwowskiej, żołnierz Września (bitwa pod BzurÄ), wynalazca; stryj - Władysław (1905-1968), wiÄzień gułagu w Kołymie, żołnierz II Korpusu WP na Zachodzie, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, odznaczony polskimi i brytyjskimi medalami wojskowymi. W.: 1985 absolwent politologii i dziennikarstwa, dalsze studia na socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych UŚl, kwalifikacje taternickie, trenerskie. K.: 1981-90 uczestnik wypraw do Afryki oraz trekingów w Himalaje, zwiÄzany z PTTK oraz Klubem Wysokogórskim, jednocześnie dziennikarz, wydawca i filmowiec, od 1991 prezes zarzÄdu Wydawnictwa "Opty-Press", od 2000 prezes zarzÄdu "Marketing Maestry". SO.: stworzenie formuły wydawniczej sześciu czasopism, w tym magazynu sportów górskich "Optymista" (1986) oraz magazynu marketingowego "Outdoor" (1997); realizacja kampanii reklamowych - Technisat (technika satelitarna), "Campus" (kolekcja sprzÄtu i odzieży sportowo-turystycznej), kampanii wyborczych KLD(1991); stworzenie formuły oraz przeprowadzenie akcji popularyzacyjnych w interesie publicznym "Bezpieczna firma"(2001) oraz "Jak zorganizowaÄ efektywny marketing w niedużej firmie"(2002), autor koncepcji i organizator cyklu konferencji popularyzacyjno-edukacyjnych "Konferencje w Domenie Silesia"(2006-...) w ramach którego odbywały siÄ imprezy konferencyjne: Silesia-IT, ISO-Poland, IT-Medica, Bezpieczna Firma, Mistrzowskie ZarzÄdzanie, Mistrzowski Marketing, Bezpieczna Firma, OK-Silesia i OK-Poland, Zasoby Ludzkie Silesia oraz Ludzie w Firmie (łÄcznie ponad 60 imprez), w których wziÄło udział ok 10.000 menedżerów, twórca corocznego plebiscytu "Człowiek Jakości ISO-Poland".. P.: publikacje w prasie studenckiej i młodzieżowej, publikacje doradcze dla małych i średnich firm, zwiÄzane z popularyzacjÄ turystyki w województwie ŚlÄskim, z życiem kulturalnym regionu oraz z problematykÄ marketingowÄ (CRM) i komputerowÄ; liczne artykuły w czasopismach wydawanych przez OPTY-PRESS (Optymista, Outdoor, Ekstrema, OPTY Collection), w pismach specjalistycznych i ogólnoinformacyjnych - "Polityka", "Tak i Nie", "Taternik", "Sportowiec", "Kooperacje", "Nowy Przemysł", "Bank", "Eurofirma" oraz portalach internetowych, reportaże filmowe z egzotycznych wypraw ("Wyprawa do krainy Kilimandżaro", "WÄdrówki po Wirundze"),; publikacje ksiÄżkowe: "Jak zorganizowaÄ efektywny marketing w niedużej firmie" (50.000 egz), "Jak wdrożyÄ CRM w małej i średniej firmie" (2004), współautor, "Wspinaj siÄ!" podrÄcznik wspinaczki ekstremalnej (1990, skrypt); hasło "Wiesław Bełz" w innych słownikach i leksykonach: "Kto jest kim na Górnym ŚlÄsku", wyd. 1993 i 1999, "Encyklopedia Tatrzańska" - WHP 1993, "Leksykon Dziennikarzy Polskich" - 2000, leksykon WOREYD - 1999..ON.: Nagroda specjalna sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk im. A.Frycza-Modrzewskiego (1981).. Cz.: ŚlÄskie Towarzystwo Marketingowe (członek-założyciel, pierwszy i aktualny prezes, 20005-...). H.: biegi długodystansowe, pływanie (żółty czepek), nurkowanie, turystyka górska i kajakowa, narciarstwo zjazdowe, paralotniarstwo, gra na gitarze, praca. JZ.: jÄzyk angielski (biegle), jÄzyk rosyjski (biegle), jÄzyk francuski (poziom komunikacji). 

 

Bibliografia ze strony Who i Who

..